Харківський національний університет     Факультет РБЕКС      
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

КОКОДІЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
доктор фіизико-математичних наук, професор

У 1963 р. закінчив кафедру радіовимірювань (зараз кафедра квантової радіофізики) радіофізичного факультету Харківського державного університету. В 1963-1967 рр. навчався у аспірантурі під керівництвом проф. Р.А.Валітова одного з провідних фахівців СРСР у області радіовимірювальної техніки. Кандидатська дисертація, яку М.Г.Кокодій захистив в 1967 р., була пов'язана з проблемою вимірювання характеристик випромінювання лазерів, які з'явилися саме у цей час.

Наукова діяльність М.Г.Кокодія у наступні роки була пов'язана з дослідженнями взаємодії лазерного випромінювання з речовиною і застосуванням виникаючих при цьому ефектів у вимірювальній техніці. Під його керівництвом розроблялися прилади, які застосовувалися потім у різних організаціях Москви, Ленінграда, Саратова та інших міст СРСР. У 1992 р. на основі цих досліджень М.Г.Кокодій захистив докторську дисертацію «Методи вимірювання просторово-енергетичних характеристик потужного лазерного випромінювання». В останні роки М.Г.Кокодій займається проблемою комп'ютерної обробки сигналів з вимірювальних приборів лазерної техніки, а також методами комп'ютерного моделювання явищ у фізиці і біофізиці.

Разом з науковою роботою М.Г.Кокодій займається педагогічною роботою. Він підготував і викладає курси «Електричні вимірювання», «Радіовимірювання», «Математичне моделювання у фізиці», «Техніка експерименту у біофізиці», проводить практичні та лабораторні заняття за цими курсами.

М.Г.Кокодій є членом Вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Харківського університету.

Опублікував більше ніж 130 наукових праць, є автором 10 авторських свідоцтв на винаходи. У 2007 р. вийшов його навчальний посібник «Математичне моделювання у фізиці».

 

Контактна інформація:

ХНУ імені В.Н. Каразіна, майдан Свободы 4, аудиторія 8-8.
телефон: +38 057 7075157
e-mail: kokody@uaic.net

 

Перелік курсів, що викладаються у 2020-2021 навчальному році:

спецкурс “Постановка експерименту” (спеціальність 105);
спецкурс “Математичне моделювання в фізиці” (спеціальність 105);

                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна