Харківський національний університет     Факультет РБЕКС      
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
    

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Спеціалізації «Фізика напівпровідників» і «Радіовиміри» були організовані професором Валітовим Рафкатом Амірхановічем на кафедрі, яка була названа «Кафедрою радіовимірювань» (надалі квантової радіофізики) в 1955 році для вимірювання потужності випромінювання надвисоких частот.

Першими викладачами на кафедрі були: проф. Валітов Р.А., доц. Шишкін Л.А., Царенко В.Ф., Борзенко В., Крикунова Е.А., Кукуш В.Д., Шеховцов Н.А., Фесенко Ю.М. Кафедра в цей період часу забезпечувала викладання загальних курсів лекцій: «Електрорадіовимірювання» і «Виміри на надвисоких частотах» та проведення лабораторних робіт за цими курсами, а також підготовку студентів за спеціалізаціями.

Так як факультет почав випускати своїх фахівців з 1958 року, то для розвитку наукових досліджень на кафедрі Валітов Р.А. набрав до аспірантури випускників Харківського політехнічного інституту: Кукуша В.Д., Орлова В.Г., Сапелкіна А.І., Шейко В.П., Каткова А.Е., Доманову Е.А.. Основним науковим напрямком було обгрунтування методів і створення приладів для вимірювання параметрів електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону довжин хвиль.

В кінці 50-х років кафедра виконала Урядову науково-дослідну тему «Прогрес», фінансування якої забезпечило створення матеріальної бази і можливість залучення наукових співробітників, інженерів і механіків. Наступною Урядової науково-дослідною темою була «Комплекс АН», виконана кафедрою спільно з ІРЕ АН СРСР і деякими іншими організаціями колишнього Радянського Союзу. Наукові результати цих тем лягли в основу кандидатських дисертацій аспірантів, які брали активну участь у їх виконанні.

Перша кандидатська дисертація, виконана на кафедрі, була захищена Кукушем В.Д. та була присвячена створенню пондеромоторних вимірювачів потужності сантиметрового діапазону довжин хвиль.

Надалі основну увагу було приділено створенню вимірювачів малих рівнів потужності і довжини хвилі випромінювання короткохвильової частини міліметрового та субміліметрового діапазонів довжин хвиль для створюваних в Підмосков'ї ламп зворотної хвилі. Були неофіційні групи цих двох напрямків: ЛИМ - лабораторія вимірювання потужності і ЛИЧ - лабораторія вимірювання частоти. Науковими керівниками цих груп були Кузьмічов В.М. і Дюбко С.П. Головні наукові досягнення цих груп на союзному рівні, а можливо, і на світовому - це мікрокалориметри і хвилеміри на базі відкритих резонаторів міліметрового діапазону довжин хвиль, які суттєво підвищили точності вимірювання відповідних параметрів випромінювання.

Зі створенням кафедри загальної фізики на радіофізичному факультеті спеціалізація «Фізика напівпровідників» була передана на цю кафедру.

У 1969 році проф. Валітова Р.А. було переведено на роботу в Москву, і очолювати кафедру довірили доценту Кузьмичову В.М.

У 1974 р. кафедру було перейменовано у кафедру квантової радіофізики зі спеціальностями: «квантова радіофізика», «радіовимірювання» і «біофізика». У 1982 році у зв'язку із збільшенням набору студентів на спеціальність «Біофізика», вона була виділена в самостійну кафедру.

У 70-х і на початку 80-х років напрями наукових досліджень кафедри дещо видозмінилися. Велику увагу було приділено дослідженню і створенню субміліметрових квантових генераторів. Очолював цю роботу доцент Дюбко С.П. Вперше в СРСР була отримана генерація на ряді спектральних ліній субміліметрового діапазону довжин хвиль з вихідною потужністю кілька десятків мілліватт. За дослідження в цій області доценти Дюбко С.П. і Свіч В.А. були удостоєні премій ім. М. Островського АН УРСР.

Другий науковий напрямок був пов'язаний з обгрунтуванням методів і розробкою засобів вимірювань вихідних енергетичних параметрів лазерного випромінювання. Очолював цей напрям доцент Кузьмичов В.М. Створений на кафедрі калориметр малих рівнів безперервної потужності та енергії одноразових імпульсів лазерного випромінювання КОД-3 був впроваджений у промислове виробництво на Волгоградському заводі «Еталон» і мав назву ИМО-1.

У 1986 році організована спеціалізація «Радіоастрономія» з додатковим набором студентів, що увійшла до складу кафедри. Це була філія кафедри в Радіоастрономічному інституті АН УРСР. В кінці 90-х років ця спеціалізація була об'єднана зі спеціалізацією «Космічна радіофізика» і переведена на кафедру космічної радіофізики.

Перша докторська дисертація, виконана на кафедрі, була захищена Дюбко С.Ф. в 1981 році і вона була присвячена дослідженню і створенню субміліметрових квантових генераторів. У 1984 році була захищена докторська дисертація Кузьмичови В.М. і в ній розглянуті питання вимірювання енергетичних параметрів інтенсивного і широко апертурного лазерного випромінювання. У 1991 році була захищена докторська дисертація Свіча В.А. і вона була присвячена використанню субміліметрового випромінювання для діагностики високотемпературної плазми. У 1992 році була захищена докторська дисертація Кокодієм М.Г., і в ній розглянуто питання створення пондеромоторних вимірювачів інтенсивного лазерного випромінювання. В 2007 році захищена докторська дисертація Баскаковим О.І. і вона присвячена вивченню спектрів високої роздільної здатності молекул, що знаходяться в ізольованому або взаємодіючому коливальних станах. У 2008 році захищена докторська дисертація Масловим В.О. і в ній розглянуто питання формування та селекції поперечних мод в лазерних резонаторах.

За дослідження і створення лазерів субміліметрових довжин хвиль співробітники кафедри Дюбко С.П., Свіч В.А., Баскаков О.І., Єфремов В.О., Топков А.М., Покормяхо М.Г., Єфименко М.Н ., Фесенко Л.Д. в 1995 році стали лауреатами Державної премії України.

Співробітниками кафедри захищено понад 40 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 монографії, понад 1000 наукових статей і отримано більше 200 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

У 1983 році завідувачем кафедри став Свіч В.А. З 1988 по 1993 рік завідувачем кафедри був Кузьмічов В.М., а з 1993 року і по теперішній час завідувачем кафедри є Свіч В.А.

У 2001 р. організовані філії кафедри зі спеціалізацією «Техніка міліметрових і субміліметрових хвиль» в ІРЕ НАН України та спеціалізацією «Радіоспектроскопія високої роздільної здатності» в Інституті радіоастрономії НАН України.

Викладачі кафедри мають численні нагороди та почесні звання.

Проф. Свіч В.А. - Член редколегії журналів «Радіофізика і електроніка», «Фізична інженерія поверхні», головний редактор «Вісника ХНУ імені В.Н.Каразіна. Сер. Радіофізика і електроніка», член Ради з квантової електроніки НАН України, голова Спеціалізованої ради, заслужений професор ХНУ імені В.Н.Каразіна (2002), Заслужений винахідник СРСР, Лауреат премій Ленінського комсомолу ім. М. Островського (1971), Державної премії України (1995). Має почесне звання «Відмінник вищої школи», нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Проф. Дюбко С.П. - Заслужений діяч науки і техніки України (2005 р.). Професор Дюбко С.П. є дійсним членом New York Academy of Sciences, членом Українського фізичного товариства, експертом Українського Національного Космічного агентства, членом Спеціалізованої Ради з присудження кандидатських і докторських вчених ступенів, членом редколегії журналу НАН України "Радіофізика і радіоастрономія", Лауреат премій Ленінського комсомолу ім. М. Островського (1971), Державної премії України (1995).

У різні роки істотний вклад в організацію та розвиток радіофізичного факультету внесли його декани - співробітники кафедри: Сапєлкін А.І. (1969 - 1976 рр..), Кузьмічов В.М. (1976 - 1979 рр..), Свіч В.А. (1979 - 1993 рр..), Перепечай М.П. (1993 - 2002 рр..). З 1993 по 1998 роки професор Свіч В.А. був ректором Харківського університету.

Кафедра квантової радіофізики є ініціатором і співорганізатором міжнародних конференцій IEEE / LEOS по сучасній оптоелектроніці і лазерам CAOL / LFNM, які проводяться з 1999 року.

                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна