Харківський національний університет     Факультет РБЕКС    
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

АЛЕКСЕЄВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
доктор фіизико-математичних наук, професор

Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет ХДУ в 1983 році. У 1998 році захистив кандидатську дисертацію «Високоточні дослідження обертальних спектрів молекул SO2 і SeO2 в діапазонах міліметрових та субміліметрових довжин хвиль» (науковий керівник проф. Дюбко С.П.). У 2013 році захистив докторську дисертацію «Високоточні радіоспектрометри і радіоспектроскопія астрофізичних і атмосферних молекул».

Після закінчення університету працював в Радіо-астрономічному інституті Національної академії наук України інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником. У 2007 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. З січня 2012 року одночасно був доцентом кафедри квантової радіофізики ХНУ імені В. Н. Каразіна. З 2014 р - провідний науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАНУ, професор кафедри квантової радіофізики ХНУ.

Підготував і викладає лекційні курси «Сучасна радіоспектроскопія» і «Основи терагерцовий спектроскопії».

Науковий напрямок - експериментальна молекулярна спектроскопія. Основними науковими досягненнями є: розробка і створення високоточних спектрометрів міліметрового і субміліметрового діапазону, дослідження за допомогою побудованих спектрометрів обертальних спектрів цілого ряду молекул.

Алексєєв Є.А. автор понад 100 наукових публікацій, 6 авторських свідоцтв на винахід. У 2010 році в складі дослідницької групи став лауреатом премії НАН України ім. Л.В.Шубнікова.

 

Контактна інформація:

ХНУ імені В.Н. Каразіна, майдан Свободы 4, аудиторія 8-9.
телефон: +38 057 7203734
e-mail: alekseev@rian.kharkov.ua

 

Перелік курсів, що викладаються у 2017-2018 навчальному році:

спецкурс “Сучасна радіоспектроскопія”  (спеціальність 105);
спецкурс “Основи терагерцової спектроскопії”  (спеціальність 8.04020402);
 

 

Основні наукові публікації:

 1. Alekseev E. A., Dyubko S. F., Ilyushin V. V., Podnos S. V. The high-precision millimeter-wave spectrum of  32SO2, 32SO22), and 34SO2 // Journal of Molecular Spectroscopy. – 1996. – Vol. 176. – p. 316-320.

 2. Ilyushin V. V., Alekseev E. A., Dyubko S. F., Baskakov O. I., Microwave Spectroscopy of the Ground, ν18, 2ν18, and ν11 Vibrational States of CF3CFH2 // Journal of Molecular Spectroscopy. – 1999. – Vol. 195. – p. 246-255.

 3. Snyder L. E., Lovas F. J., Hollis J. M., Friedel D. N., Jewell P. R., Remijan A., Ilyushin V. V., Alekseev E. A., Dyubko S. F., A rigorous attempt to verify interstellar glycine // Astrophysical Journal, – 2005. – Vol. 619, №2, part 1. – p. 914-930.

 4. Ilyushin V. V., Alekseev E. A., Dyubko S. F., Motiyenko R. A., Lovas F. J., Millimeter wave spectrum of glycine // Journal of Molecular Spectroscopy. – 2005. – Vol. 231. – p. 15-22.

 5. Motiyenko R. A., Alekseev E. A., Dyubko S. F., Lovas F. J., Microwave spectrum and structure of furfural // Journal of Molecular Spectroscopy. – 2006. – Vol. 240. – p. 93-101.

 6. Алексеев Е. А., Захаренко В. В., Синтезатор прямого цифрового синтеза в микроволновой спектроскопии // Радиофизика и Радиоастрономия. – 2007. – Т. 12. – с. 205-213.

 7. Margulès L., Motiyenko R. A., Alekseev E. A., Demaison J., Choice of the reduction and of the representation in centrifugal distortion analysis: A case study of dimethylsulfoxide // Journal of Molecular Spectroscopy. – 2010. – Vol. 260. – p. 23-29.

 8. Motiyenko R. A., Margulès L., Alekseev E. A., Guillemin J.-C., Demaison J., Centrifugal distortion analysis of the rotational spectrum of aziridine: Comparison of different Hamiltonians // Journal of Molecular Spectroscopy. – 2010. – Vol. 264. – p. 94-99.

 9. Алексеев Е. А., Синтезаторы прямого цифрового синтеза частоты: возможности и ограничения для микроволновой спектроскопии // Радиофизика и радиоастрономия. – 2011. – T. 16. – с. 209-219.

 10. Дюбко С. Ф., Погребняк Н. Л., Алексеев Е. А., Рябцев И. И., Куценко А. С., Микроволновый спектрометр атомов в ридберговских состояниях // Радиофизика и радиоастрономия. – 2011. – T. 16. – с. 198-208.

 11. Алексеев Е. А., Мотиенко Р. А., Маргулес Л., Спектрометры миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов на основе синтезаторов прямого цифрового синтеза // Радиофизика и радиоастрономия. – 2011. – T. 16. – с. 313-327.

 12. Tercero B., Margulès L., Carvajal M., Motyienko R. A., Huet T. R., Alekseev E. A., Kleiner I., Guillemin J. C., Møllendal H., Cernicharo J., Sub-mm spectroscopy and first ISM detection of 18O-methylformate // Astronomy and Astrophysics. – 2012. – Vol. 538. – p. A119.1-A119.13.

 13. A.J.Remijan, L.E.Snyder, B.A.McGuire, Hsin-Lun Kuo, L.W.Looney, D.N.Friedel, G.Yu.Golubiatnikov, F.J.Lovas, V.V.Ilyushin, E.A.Alekseev, S.F.Dyubko, B.J.McCall, J.M.Hollis, Observational Results of a Multi-Telescope Campaign in Search of Interstellar Urea [(NH2)2CO] // Astrophysical Journal, – 2014. – Vol. 783, №2. – P.77.1-77.16.

 14. J.Cernicharo, S.Bailleux, E.Alekseev, A.Fuente, E.Roueff, M.Gerin, B.Tercero, S.P.Treviño-Morales, N.Marcelino, R. Bachiller, B. Lefloch, Tentative Detection of the Nitrosylium Ion in Space // Astrophysical Journal, – 2014. – Vol. 795, №1. – P.40.1-40.6.

 

                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна