Харківський національний університет     Факультет РБЕКС    
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

УЧБОВА РОБОТА

Робочі програми курсів, які читають викладачі кафедри
у 2021/2022 навчальному році


профессор Маслов В.О.
загальний курс “Квантова радіофізика” (спеціальність 105);
спецкурс “Основи радіооптики” (спеціальність 105);
спецкурс “Лазерні резонатори” (спеціальність 105);
спецкурс “Вимірювання характеристик лазерів” (спеціальність 105);
спецкурс “Сучасні проблеми квантової радіофізики” (спеціальність 105);
переддипломна практика (спеціальність 105)


профессор Алексеєв Є.А.
спецкурс “Сучасна радіоспектроскопія” (спеціальність105);
спецкурс “Терагерцова спектроскопія” (спеціальність 105);

профессор Баскаков О.І.
загальний курс “Квантова електроніка” (спеціальність 105);
загальний курс “Квантова електроніка” (спеціальність 153);
загальний курс “Web-програмування” (спеціальність 105);
спецкурс “Молекулярна спектроскопія” (спеціальність 105);
спецкурс “Взаємодія атома з полем” (спеціальність 105);
спецкурс “PYTHON в наукових дослідженнях” (спеціальність 105);
спецкурс “Мова програмування PYTHON для початківців” (міжфакультетський 1-й семестр);
спецкурс “Мова програмування PYTHON для початківців” (міжфакультетський 2-й семестр);


профессор Ілюшин В.В.
спецкурс “Мікрохвильова і лазерна спектроскопія високої
   і надвисокої роздільної здатності” (спеціальність105)
.


профессор Кокодій М.Г.
спецкурс “Постановка експеримента” (спеціальність 105);
спецкурс “Математичне моделювання в фізиці” (специальность 105).


профессор
Рибін О.М.
загальний курс “Плазмоніка та метаматеріали” (спеціальність 105);
спецкурс “Вступ до фотоніки”  (спеціальність 105);
спецкурс “Нелінійна оптика”  (спеціальність 105);
спецкурс “Загальна теорія хвиль: математичне представлення” (міжфакультетський).


доцент Дегтярьов А.В.
загальний курс “Метрологія” (спеціальність 153);
загальний курс “Метрологія” (спеціальність 153);
загальний курс “Підготовка наукових публікацій”  (специальность 105);
спецкурс “Граничні вимірювання у радіоелектрониці” (спеціальність 105);


доцент Левченко О.М.
спецкурс “Вступ до квантовї радіофізики” (спеціальність 105);
спецкурс “Матеріали квантової електроніки” (спеціальність 105).

                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна