Харківський національний університет     Факультет РБЕКС    
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

УЧБОВА РОБОТА

Робочі програми курсів, які читають викладачі кафедри
у 201
8/2019 навчальному році


Штатні викладачі:

профессор Маслов В.О.
загальний курс “Квантова радіофізика” (спеціальність 6.040204);
спецкурс “Основи радіооптики” (спеціальність 105);
спецкурс “Лазерні резонатори”  (спеціальність 105);
спецкурс “Вимірювання характеристик лазерів”  (спеціальність 105);

профессор Баскаков О.І.
загальний курс “Квантова електроніка” (спеціальність 6.040204);
загальний курс “Квантова електроніка” (спеціальність 153);
спецкурс “Молекулярна спектроскопія”  (спеціальність 6.040204);
спецкурс “Автоматизація вимірювань”  (спеціальність 105);

профессор Дюбко С.П.
спецкурс “Сучасні проблеми квантової радіофізики”  (спеціальність 105);

доцент Дегтярьов А.В.
загальний курс “Основи метрології у прикладній фізиці” (спеціальність 105);
загальний курс “Метрологія” (спеціальність 153);
загальний курс “Теорія імовірності” (спеціальність 153);
спецкурс “Граничні вимірювання у радіоелектрониці”  (спеціальність 105);
спецкурс “Підготовка наукових публікацій”  (специальность 105);

доцент Рибін О.М.
загальний курс “Чисельні методи квантової радіофізики” (спеціальність 105);
спецкурс “Нелінійна оптика”  (спеціальність 105);

 

Сумісники:

професор Алєксеєв Є.А.
спецкурс “Сучасна радіоспектроскопія”  (спеціальність 105);
спецкурс “Основи терагерцової спектроскопії”  (спеціальність 105);

професор Ілюшин В.В.
спецкурс “Мікрохвильова та лазерна спектроскопія високої та надвисокої роздільної здатності” (спеціальність 105);

професор Кокодій М.Г.
спецкурс “Постановка експерименту”  (спеціальність 6.040204);
спецкурс “Математичне моделювання в фізиці”  (спеціальність 105);

профессор Шульга В.М.
спецкурс “Вступ до квантової радіофізики”  (спеціальність 105);

доцент Коваленко Н.О.
спецкурс “Вступ до фотоніки”  (спеціальність 105);
спецкурс “Твердотільні лазери”  (спеціальність 105);

доцент Левченко О.М.
спецкурс “Матеріали квантової електроніки” (спеціальність 105);

доцент Недух С.В.
спецкурс “Електромагнітні метаматеріали”  (спеціальність 1052);
спецкурс “Фотоніка та плазмоніка”  (спеціальність 105);

доцент Погребняк М.Л.
спецкурс “Фізика лазерів”  (спеціальність 105);
спецкурс “Методи оптичної спектроскопії” (спеціальність 105).                
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна