Харківський національний університет     Факультет РБЕКС      
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

УЧБОВА РОБОТА

Робочі програми курсів, які читають викладачі кафедри
у 2023/2024 навчальному році


профессор Маслов В.О.
загальний курс “Квантова механіка та електроніка” (спеціальність 176);
загальний курс “Квантова радіофізика та електроніка” (спеціальність 105);
спецкурс “Основи радіооптики” (спеціальність 105);
спецкурс “Лазерні резонатори” (спеціальність 105);
спецкурс “Вимірювання характеристик лазерів” (спеціальність 105);
спецкурс “Сучасні проблеми квантової радіофізики” (спеціальність 105);

профессор Кокодій М.Г.
загальний курс “Математичне моделювання в ІТ інженерії” (специальность 105).

профессор Рибін О.М.
спецкурс “Плазмоніка та метаматеріали” (спеціальність 105);
спецкурс “Вступ до фотоніки”  (спеціальність 105);
спецкурс “Нелінійна оптика”  (спеціальність 105);
спецкурс “Фізика композитних середовищ” (спеціальність 105).

доцент Дегтярьов А.В.
загальний курс “Метрологія” (спеціальність 176);
спецкурс “Математичне моделювання в фізиці”  (специальность 105);
спецкурс “Постановка експеримента” (спеціальність 105);
спецкурс “Квантова метрологіяа” (спеціальність 105);
спецкурс “Граничні вимірювання у радіоелектрониці” (спеціальність 105).

доцент Дубінін М.М.
спецкурс “MATLAB в наукових дослідженнях” (спеціальність 105).

доцент Левченко О.М.
спецкурс “Вступ до квантовї радіофізики” (спеціальність 105);
спецкурс “Матеріали квантової електроніки” (спеціальність 105).
                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна