Харківський національний університет     Факультет РБЕКС      
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

МАСЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор фіизико-математичних наук, професор
завідувач кафедри

Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет ХДУ в 1980 році. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження лазерних резонаторів і трактів на основі систем типу порожнистий широкий діелектричний канал» (науковий керівник проф. Свіч В.А), в 2008 р. - докторську дисертацію «Формування і селекція поперечних мод у лазерних резонаторах» (науковий консультант проф. Свіч В.А.) за спеціальністю "Радіофізика".

Після закінчення університету працював на кафедрі квантової радіофізики ХДУ молодшим науковим співробітником (1980-1984 рр.). В 1984-1987 рр. навчався у аспірантурі з відривом від виробництва. З 1988 року працював науковим співробітником, а з 1989 р. старшим науковим співробітником кафедри квантової радіофізики. З 1993 р. асистент, а з 1995 р. доцент кафедри квантової радіофізики ХДУ. У 1994 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, в 1997 році вчене звання доцента. З жовтня 2008 р. професор кафедри квантової радіофізики ХНУ імені В.Н.Каразіна. У 2013 році присвоєно вчене звання професора.

Підготував і викладає загальнофакультетський курс "Квантова радіофізика", спеціальні лекційні курси "Лазерна оптика", "Основи радіооптики", "Вимірювання характеристик лазерів".

Основними напрямками наукових досліджень є фізичні процеси розповсюдження і перетворення хвильових пучків у лазерних резонаторах і трактах субміліметрового та інфрачервоного діапазонів хвиль.

До основних наукових досягнень належать такі: розроблено та експериментально підтверджено новий метод просторової фур'є-фільтрації поперечних типів коливань для забезпечення одномодового режиму збудження коливання з заданим поперечним розподілом поля у лазерних резонаторах; вперше теоретично знайдено і експериментально підтверджено умови оптимального збудження, поляризаційної стійкості і неспотвореної передачі у надрозмірні порожнистих хвилеводах хвильових пучків лазерного випромінювання; запропоновано нові методи формування та селекції хвильових пучків заданого профілю вихідного випромінювання у хвилевідних лазерних резонаторах.

Маслов В.О. автор понад 150 публікацій, 11 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

З 1998 р член міжнародної наукової спілки Інституту інженерів з електротехніки та електроніки IEEE, його відділення з лазерів та електрооптики (IEEE Photonics). Бере активну участь у роботі Українського відділення IEEE Photonics як віце-президент. Голова оргкомітету багатьох міжнародних семінарів та відомих великих міжнародних конференцій з сучасної оптоелектроніки й лазерів CAOL (LFNM).

Взяв активну участь у впровадженні обчислювальної техніки в навчальний процес і наукові дослідження кафедри. Щороку оновлює програми лекційних курсів, бере участь у розробці лабораторних робіт. Є співавтором підручника "Математичне моделювання у фізиці" c грифом Міносвіти України та дев'яти навчально-методичних посібників.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 01.04.03 «Радіофізика» ІРЕ НАН України та 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика» Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

 

Контактна інформація:

ХНУ імені В.Н. Каразіна, майдан Свободы 4, аудиторія 8-1.
телефон: +38 057 7050622
e-mail: v.a.maslov@karazin.ua

Google scholar профіль
Research gate профіль

 

Перелік курсів, що викладаються у 2020-2021 навчальному році:

загальний курс “Квантова радіофізика” (спеціальність 105);
спецкурс “Основи радіооптики” (спеціальність 105);
спецкурс “Лазерні резонатори”  (спеціальність 105);
спецкурс “Вимірювання характеристик лазерів”  (спеціальність 105);
 

 

Основні наукові публікації:

1.   Епишин В.А., Маслов В.А., Рябых В.Н., Свич В.А., Топков А.Н. Неискаженная передача пучка излучения по волноводу типа канал в диэлектрике // Радиотехника и электроника, 1986. – Т.33, №4. – С.700 – 705. [Soviet Journal of Communication Technology and electronics. – 1988. – V.33, № 9. – P.1-5].

2.   Епишин В.А., Маслов В.А., Рябых В.Н., Свич В.А., Топков А.Н. Формирование пучков излучения с плоским профилем распределения интенсивности // Письма в ЖТФ. – 1988. – Т.14, Вып.24. – С.2237–2242. [Sov. Tech. Phys. Lett. –1988. – Vol.14, № 12. – P.971–972].

3.   Епишин В.А., Покормяхо Н.Г., Свич В.А. Исследование типов колебаний и оптимизация выходной мощности волноводных субмиллиметровых лазеров с оптической накачкой// Квантовая электроника, 1989. – Т.16, №8. –– С.1565 – 1570. [Sov. J. Quantum Electron. – 1989. – V.19, № 8. – P.1007–1010].

4.   Епишин В.А., Маслов В.А., Рябых В.Н., Свич В.А., Топков А.Н. Передача субмиллиметровых лазерных пучков по волноводам вида канал в диэлектрике // Квантовая электроника. –  1990. – Т.17, № 4. – С.480–484. [Sov. J. Quantum Electron. – 1990. – Vol.20, № 4. – P.415–419].

5.   Епишин В.А., Маслов В.А., Милитинский И.М. Обнаружение в модифицированном решетчатом резонаторе моды с равномерным амплитудным распределением на одном из зеркал // Письма в ЖТФ. – 1991. – Т.17, вып.2. – С.1–5. [Sov. Tech. Phys. Lett. – 1991. – Vol.17, № 1. – P.37–38].

6.   Маслов В.А., Свич В.А., Ткаченко В.М., Топков А.Н., Юндев Д.Н. Компактный широкодиапазонный субмиллиметровый лазер // Физика плазмы. – 1994. – Т.20, № 1. – С.30–32. [Plasma Physics Reports. – 1994. – Vol.20, № 1. – P.24–26].

7.   Гурин О.В., Епишин В.А., Маслов В.А., Милитинский В.М., Свич В.А., Топков А.Н. Получение пучка с равномерным распределением интенсивности в СО2-лазере с обобщенным конфокальным резонатором // Квантовая электроника. –  1998. – Т.25, № 5. – С.424–428. [Quantum Electronics. –  1998. – Vol.28, № 5. – P.411–415]. 

8.   Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Ткаченко В.М., Топков А.Н. Селекция поперечных мод в лазерных резонаторах, содержащих волноводные и открытые участки // Квантовая электроника. – 2001. – Т.31,  № 4. – С.346–350. [Quantum Electronics. –  2001. – Vol.31, № 4. –  P.346–350].  

9.   Гурин О.В., Епишин В.А., Маслов В.А., Милитинский В.М., Свич В.А., Топков А.Н. Формирование однородного распределения интенсивности в непрерывном СО2-лазере с фазоступенчатым зеркалом // Квантовая электроника. –  2001. – Т.31, № 6. – С.543–546. [Quantum Electronics. –  2001. – Vol.31, № 6. – P.543–546].

10. Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Ткаченко В.М., Топков А.Н. Распространение субмиллиметровых лазерных пучков в полых волноводах // Квантовая электроника. – 2005. – Т.35, № 2. – С.175–179. [Quantum Electronics. –  2005. – Vol.35, № 2. – P.175–179].

11. Володенко А.В.,  Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Топков А.Н. Передача и самоизображение субмиллиметровых лазерных пучков в металлических прямоугольных волноводах // Квантовая электроника. – 2006. – Т.36,  № 2. – С. 149–153. [Quantum Electronics. –  2006 – Vol.36, № 2. – P. 149–153].

12. Володенко А.В., Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Топков А.Н. Волноводныйсубмиллиметровый лазер с однородным выходным пучком // Квантовая электроника. – 2007. – Т.37,  № 1. – С.63–68. [Quantum Electronics. –  2007. – Vol.37, № 1. – P.63–68].

13. Володенко А.В., Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Топков А.Н. Формирование негауссового профиля интенсивности в волноводном квазиоптическом резонаторе с асферическим отражателем // Квантовая электроника. – 2007. – Т.37,  № 11. – С.1065–1070. [Quantum Electronics. –  2007. – Vol.37, № 11. – P.1065–1070].

14. Володенко А.В., Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Топков А.Н. Селекция высшихпоперечных мод волноводного квазиоптического резонатора // Квантовая электроника. – 2010. – Т.40,  № 1. – С.68–72. [Quantum Electronics. –  2010. – Vol.40, № 1. – P.68–72].

15 Володенко А.В., Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Сенюта В.С., Топков А.Н. Передаточные характеристики металлических круглых волноводов в терагерцовом диапазоне // Квантовая электроника. – 2011. – Т.41,  № 9. – С.853–857. [Quantum Electronics. –  2011. – Vol.41, № 9. – P.853–857].

16. Володенко А.В., Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Сенюта В.С., Топков А.Н. Волноводный СО2-лазер с квазиоднородным распределением интенсивности выходного излучения // Квантовая электроника. – 2013. – Т.43,  № 5. – С.472–476. [Quantum Electronics. –  2013. – Vol.43, № 5. – P.472–476].

17. Gurin O.V. Generation of transverse modes with azimuthal polarization in a terahertz band waveguide laser / O.V. Gurin, A.V. Degtyarev, M.N. Legenkiy, V.А. Маslov, V.А. Svich, V.S. Senyuta, А.N. Тоpkov // Telecommunications and radio engineering. – 2014. – Vol. 73. – № 20. – Р. 1819–1830.

18. O.V.Gurin, A.V.Degtiariov, V.A.Maslov, V.N.Ryabikh, A.N.Topkov. Waveguide resonators of terahertz lasers with internal spherical mirrors  // Telecommunications and Radio Engineering. - 2016. - Vol.75, № 18.- P. 1665-1677.

19. А.В. Дегтярев, В.А. Маслов, А.Н. Топков. Лазеры терагерцового диапазона с оптической накачкой. Глава 11 в монографии «Генерация и усиление сигналов терагерцового диапазона», с. 404-459: колл. монография / под ред. А.Е. Храмова, А.Г. Баланова, В.Д. Еремки, В.Е. Запевалова, А.А. Короновского. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2016. - 460 с.

20 O.V.Gurin, А.V.Degtyarev, N.N.Dubinin, M.N.Legenkyi, V.А.Маslov, V.S.Senyuta, А.N.Тоpkov. Generation of terahertz vector beam in the  waveguide dielectric gas-discharge laser //Telecommunications and Radio Engineering. - 2017. - Vol.76, № 17. - P.1567-1579.

21.Формирование и селекция поперечных мод в лазерных резонаторах : монография / А.В.Дегтярев, В.А. Маслов, В.А.Свич, А.Н. Топков. - Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. - 212с.

22. О.V. Gurin, А.V. Degtyarev, N.N. Dubinin, М.N. Legenkiy, V.А. Maslov,_ K.I. Muntean, V.N. Ryabykh, & V.S. Senyuta, Selective properties of azimuthal symmetric diffraction mirrors of terahertz laser // Telecommunications and Radio Engineering. – 2018. – Vol. 77. – № 20. – Р. 1845–1854.

23. S.A. Vlasenko, A.V. Degtyarev, M.M. Dubinin, V.A. Maslov, Spatial and power characteristics of focused modes of the metal cavity of a terahertz laser // Telecommunications and radio engineering. – 2019. – Vol. 78. – № 5. – Р. 373–383.

24. M.I. Dzyubenko, V.A. Maslov, E.N. Odarenko, V.P. Radionov,  Modelling of output mirrors based on circular gradient structures for THz lasers // Quantum Electronics. – 2019. – Vol. 49. – № 5. – Р. 512–513.

 

                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна