Харківський національний університет     Факультет РБЕКС      
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат фізико-математичних наук,
провідний інженер

Левченко Олександр Миколайович народився в сім'ї медичних працівників в 1953 році в м. Лисичанську Луганської області.

У 1961 р. вступив до 1 класу середньої школи № 1 м. Люботина Харківської області.

У 1971 р. після здачі вступних іспитів зараховано на 1 курс радіофізичного факультету Харківського державного університету. Після закінчення радіофізичного факультету в 1978 р. по розподілу Мінвузу УРСР був залишений на кафедрі квантової радіофізики на посаді інженера з навчального процесу.

За активної участі інженера Левченко О.М. було змонтовано та модернізовано до двох десятків лабораторних установок у чотирьох навчальних аудиторіях кафедри. Він надає допомогу викладачам у проведенні лабораторних робіт, демонстрації навчальних кінофільмів, проведенні різних конференцій, виконанні курсових та дипломних робіт.

З 1982 р. інженер Левченко О.М. займається вивченням кристалів, які використовуються у квантовій електроніці, методами електронного спінового резонансу, бере участь у конференціях, виконанні НДР, пов'язаних з розробкою методів підвищення радіаційної стійкості кристалів.

У 1989 р. О.М. Левченко поступає у заочну аспірантуру Радіоастрономічного інституту НАН України, яку закінчив у 1993 р.

У 1999 р. Олександр Миколайович під керівництвом академіка НАН України В.М.Шульги написав і захистив дисертацію «Трансформація радіаційних парамагнітних центрів і оптичні ефекти у кристалах KDP і DKDP» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Після успішного захисту кандидатської дисертації О.М.Левченко продовжує роботу на кафедрі на посаді провідного інженера навчально-допоміжного персоналу і працює за сумісництвом на посаді старшого наукового співробітника у групі професора В.А.Свіча, займається дослідженням взаємодії лазерного випромінювання з біологічними об'єктами, приймає участь у роботі оргкомітету міжнародних конференцій LFNM, CAOL.

Основні напрямки наукової діяльності: лазерна медицина і біологія, взаємодія лазерного і різних видів іонізуючого випромінювання з кристалами, оптичні, магнітні, діелектричні, електрофізичні та ін властивості кристалів, які використовуються у квантовій електроніці.

До 2009 О.М. Левченко опублікував разом зі співавторами понад 40 наукових праць, серед яких є роботи у журналах провідних українських, російських, європейських і американських видавництв (WILEY-VCH, Elsevier, IEEE та інш).

 

Контактна інформація:

ХНУ імені В.Н. Каразіна, майдан Свободы 4, аудиторія 6-4.
телефон: +38 057 7075346
e-mail: o.m.levchenko@karazin.ua

Google scholar профіль
Research gate профіль

 

Перелік курсів, що викладаються у 2020-2021 навчальному році:

спецкурс “Вступ до квантової радіофізики” (спеціальність 105);
 

 

Основні наукові публікації:

1.   Левченко А.Н., Шульга В.М. Просветление кристаллов дигидрофосфата калия при больших дозах g-облучения // Журн. приклад. спектроскопии, 1990.– Т.52.– С.857–859.

2.   Левченко А.Н., Шульга В.М., Дорошенко А.О. Примесная природа спектров оптического поглощения и люминесценции облученных кристаллов КН2РО4 // Физика твердого тела, 1990.– Т.32.– С.2468–2470.

3.   Шульга В.М., Левченко А.Н. Способ обработки кристаллов дигидрофосфата калия. Авторское свидетельство СССР №1609210, 1990.

4.   Шульга В.М., Левченко А.Н. Трансформація домішкових радіаційних дефектів у кристалах дигідрофосфату калію // Укр. фіз. журн., 1992.– Т.37.– С. 1067–1070.

5.   Velikhov Yu., Pritula I., Ganina I., Kolybayeva M., Puzikov V., Levchenko A.N. Growth and properties of dyed KDP crystals // Cryst. Res. Technol., 2007.– Vol. 42.– P. 27–33.

6.   Pritula I., Gaivoronsky V., Gromov Yu., Kopylovsky M., Kolybayeva M., Puzikov V., Kosinova A., Savvin Yu., Velikhov Yu., Levchenko A. Linear and nonlinear optical properties of dye-doped KDP crystals: Effect of thermal treatment // Optics Communications, 2009.–Vol. 282.– P.1141–1147.

                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна