Харківський національний університет     Факультет РБЕКС      
   Головна

   Склад кафедри

   Історія

   Учбова робота

   Наукова робота

   Відомі вихованці

   Фотоматеріали

   Конференції
 
   Контакти

 
  

ДЕГТЯРЬОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
кандидат фізико-математичних наук, доцент
заступник завідувача кафедри

У 1987 році після закінчення середньої школи поступив на радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. А.М. Горького. Більш детальне знайомство з кафедрами факультету, напрямками наукових досліджень визначають подальший вибір спеціалізації – квантова радіофізика. У 1992 році успішно закінчив Харківський держуніверситет.

Свою трудову діяльність після закінчення ХДУ починав на одному з найбільших заводів Харкова – об'єднанні «Турбоатом» інженером-електронщиком. Займався розробкою систем контролю температури опорних підшипників потужних турбін. Проте робота на «Турбоатомі» тривала не довго, тяга до науки, радіофізики пересилила, і повернувся на кафедру квантової радіофізики радіофізичного факультету ХДУ на посаду молодшого наукового співробітника.

Брав участь у проведених на кафедрі наукових дослідженнях субміліметрових лазерів з оптичним накачуванням, кільцевих лазерів з двонаправленим накачуванням, хвилеводних резонаторів, зокрема, згорнутої конструкції. У 1999 році вступив до аспірантури при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, де під керівництвом проф. В.А. Свіча працював над дисертацією «Селекція поперечних мод в квазіоптичних металохвилевідних резонаторах субміліметрових лазерів з оптичним накачуванням». Захистив дисертацію в 2007 році. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Підготував і читає курси "Основи метрології у прикладній фізиці", "Теорія імовірності", "Граничні вимірювання" та "Основи наукових досліджень”.

Основним напрямком наукових досліджень є фізичні процеси поширення та перетворення хвильових пучків у лазерних резонаторах і лініях передач терагерцового діапазону. Дегтярьов А.В. є автором понад 70 публікацій. Є членом Інституту інженерів з електротехніки та електроніки IEEE, входить до оргкомітету міжнародної наукової конференції з сучасної оптоелектроніки та лазерів CAOL.

 

Контактна інформація:

ХНУ імені В.Н. Каразіна, майдан Свободы 4, аудиторія 8-6.
телефон: +38 057 7075157
e-mail: a.v.degtyarev@karazin.ua

Google scholar профіль
Research gate профіль

 

Перелік курсів, що викладаються у 2020-2021 навчальному році:

загальний курс “Теорія імовірності” (спеціальність 153);
загальний курс “Основи метрології” (спеціальність 105);
загальний курс “Метрологія” (спеціальність 153);
загальний курс “Підготовка наукових публікацій”  (специальность 105);
спецкурс “Граничні вимірювання у радіоелектрониці” (спеціальність 105);
 

 

 

Основні наукові публікації:

1.   Дегтярёв А.В., Свич В.А., Ткаченко В.М., Топков А.Н. Металлические волноводные резонаторы субмиллиметровых лазеров с однородными отражателями // В сб. Использование радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов: Сб. научн. тр./ ИРЭ НАН Украины. Харьков, 1993. – С.105 – 111.

2.     Гурин О.В., Дегтярев А.В., Свич В.А., Ткаченко В.А., Топков А.Н. Оптимизация металлического волноводного резонатора субмиллиметрового лазера // Квантовая электроника. – 1997. – Т. 24, № 1. – С. 33–36.

3.     Gurin O.V., Degtyarev A.V., Maslov V.A., Svich V.A., Tkachenko V.M., Topkov A.N. Selection of transverse modes in a laser cavities containing waveguides and open parts // Quantum Electronics. – 2001. – V.31, № 4. – P.346–350.

4.   Гурин О.В., Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Ткаченко В.М., Топков А.Н. Волноводный субмиллиметровый лазер с модовым селектором // Радиофизика и электроника.– Сб. научных тр., Харьков, Институт радиофизики и электроники НАН Украины. – 2003. – Т.8, № 1. – C.131 – 135.

5.  Gurin O.V., Degtyarev A.V., Maslov V.A., Svich V.A., Tkachenko V.M., Topkov A.N. Transmission of submillimeter laser beams in hollow waveguides // Quantum Electronics. – 2005. – V.35, № 2. – P.175–179.

6.  Volodenko A.V., Gurin O.V., Degtyarev A.V., Maslov V.A., Svich V.A., Topkov A.N. Waveguide submillimetre laser with a uniform output beam // Quantum Electronics. – 2007. – V.37, № 1. – P.63–68.

7.  Vlasenko S.A., Gurin O.V., Degtyarev A.V., Maslov V.A., Svich V.A., Topkov A.N. Waveguide CO2 laser with a quasi-homogeneous distribution of the output radiation intensity // Quantum Electronics. – 2013. – V.43, № 5. – P.472–476.

8.  Gurin O.V., Degtyarev A.V., Maslov V.A., Svich V.A., Senyuta V.S., Topkov A.N. and Khardikov V.V. The Formation of Azimuthally-Polarized Transverse Modes in Quasi-Optical Waveguide Terahertz Resonators // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014, –v.73, № 14, – P.1229 -1239.

9.  Gurin O.V., Degtyarev A.V., Maslov V.A., Svich V.A., Senyuta V.S. and Topkov A.N. Propagation and Focusing of Modes of Dielectric Resonators of Terahertz Range Lasers // Telecommunications and Radio Engineering. – 2015, –v.74, № 7, – P.629 -640.

10. Дегтярев А.В. Маслов В.А. Топков А.Н. Лазеры терагерцевого диапазона с оптической накачкой. Глава 11 в коллективной монографии «Генерация и усиление сигналов терагерцового диапазона»: колл.монография / под ред. А.Е. Храмова, А.Г. Баланова, В.Д. Еремки, В.Е. Запевалова, А.А. Короновского. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2016. - 460 с.

11. Формирование и селекция поперечных мод в лазерных резонаторах : монография / А.В. Дегтярёв, В.А. Маслов, В.А. Свич, А.Н. Топков. - Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 212 с.

12. S.A. Vlasenko, A.V. Degtyarev, M.M. Dubinin, V.A. Maslov, Spatial and power characteristics of focused modes of the metal cavity of a terahertz laser // Telecommunications and radio engineering. – 2019. – Vol. 78. – № 5. – Р. 373–383.

 

Основні навчально-методчні праці:

13. Математичне моделювання у фізиці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Дегтярьов А.В., Кокодій М.Г., Маслов В.О., Свіч В.А. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 388 с. (Підручник з грифом МОНмолодьспорту. Лист № 1/11 від 04.07.11 р.)

14. Основи наукових досліджень: навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей / А.В. Дегтярьов, М.Г. Кокодій, В.О. Маслов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с.

15. Постановка експерименту та обробка результатів : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.В. Дегтярьов, М.Г. Кокодій, В.О. Маслов, В.О. Тіманюк – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 176 с.

16. Измерение характеристик лазеров: Методические указания к лабораторным работам / Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. – 56 с.

                 
Кафедра квантової радіофізики
Факультет РБЕКС
ХНУ ім. В.Н. Каразіна